Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs: goed onderling samenspel is onontbeerlijk

Zojuist is de Evaluatie Passend Onderwijs door het NRO gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de zorg beter is georganiseerd maar dat er ook onvrede is onder leraren en ouders. In de conclusies en aanbevelingen komt onder andere naar voren dat onderwijszorg en jeugdhulp beter afgestemd moeten worden. Dit is vooral een schaalprobleem waarbij leerlingen die veel zorg nodig hebben, vaak de dupe zijn en niet de juiste zorg krijgen.  Er zijn namelijk wel voldoende voorzieningen voor het ondersteunen van deze verschillende groepen leerlingen. Een goed onderling samenspel is onontbeerlijk.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: ‘Het kind en zijn of haar ontwikkelingsvraag kun je alleen goed begeleiden als je de hele context, het systeem waarin het kind zich bevindt, mee kan nemen: de vraag van het kind, de wens van de ouders, de kennis van de leerkracht, de cultuur van de school en de mogelijkheden van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Pas als al die seinen op groen staan kan passend onderwijs succesvol worden.’ 

Een voorbeeld is SchoolAdviesDienst Wassenaar. In een duurzame samenwerking met de gemeente Wassenaar en de basisscholen geven zij vanuit één gezamenlijke visie, maar ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, Passend onderwijs vorm in Wassenaar. Bekijk hier het volledige rapport.

Eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs: goed onderling samenspel is onontbeerlijk