Onderwijsontwikkeling Nederland reageert positief op SLO advies over kerndoelen

“Hoe kunnen we er samen met alle betrokkenen voor zorgen dat de nieuwe kerndoelen leiden tot goed onderwijs?”

Deze vraag staat centraal in het door SLO opgestelde advies over de implementatie van de nieuwe kerndoelen. Op 13 juni vindt hier in de Tweede Kamer een technische briefing over plaats. Wij namen het rapport alvast door en zijn positief over de inhoud. Een greep uit de adviezen:

▪ Zorg voor goede afstemming tussen de partijen wat betreft planning èn inhoud. De meest relevante thema’s (methodes, toetsen, toezicht, curriculumontwikkeling, opleiding, professionalisering) moeten in samenhang besproken worden. Breng de verschillende overlegtafels samen op een jaarlijkse overkoepelende conferentie voor beter onderwijs.

▪ Verken de mogelijkheid van publiek-private samenwerkingen; onderwijsadviesbureaus kunnen en willen onderdeel zijn van de implementatie van het curriculum.

▪ Reguleer de onderwijsadviesmarkt om scholen te helpen zelfstandig keuzes te maken.

▪ Stel kwaliteitscriteria op voor onderwijsondersteuning. Centrale sturing hierop lijkt wenselijk.

▪ Vorm regie op de implementatie. Het is goed dat er al veel gebeurt en dat alle partijen al proactief werken aan de implementatie, maar dat gaat niet vanzelf. Naast de activiteiten door alle partners en door OCW op diverse lijnen, is afstemming in het geheel nodig. Alle stakeholders vragen hierom.

▪ Zorg voor een heldere (gemeenschappelijke) tijdlijn. Deze tijdlijn ontbreekt nu nog in dit advies; er staan nu alleen indicaties voor timing in. Het belangrijkste is dat alle partijen zo goed mogelijk onderling afstemmen en samenwerken ten behoeve van de implementatie.

Onderwijsontwikkeling Nederland onderschrijft deze adviezen van harte. Met name omdat SLO adviseert de handen ineen te slaan. Ook wordt duidelijk welke rol van de overheid wordt verwacht en welke rol niet. De overheid moet regie voeren en niet op de stoel van de uitvoerder zitten. Samen schouder aan schouder werken aan goed onderwijs. Dat is ook waar onze leden voor staan.

Meer lezen over het rapport? Vind de PDF hier.

Afbeelding: iprox.

 

 

 

 

 

 

Onderwijsontwikkeling Nederland reageert positief op SLO advies over kerndoelen