Er zijn wel leraren, maar ze staan niet voor de klas

In het NRC Handelsblad van 7 december jl. stond dit artikel. Het lerarentekort wordt namelijk steeds nijpender. Toch zijn er duizenden leraren die voor de klas kunnen staan. In juli dit jaar deden we de oproep aan iedereen met een Pabo-diploma om 3 dagen per jaar in te vallen. De oproep is een onderdeel van een actienotitie met als doel zowel op korte als op lange termijn een oplossing te bieden voor het lerarentekort en de daarmee samenhangende werkdruk.

Heb je een onderwijsbevoegdheid voor het Primair Onderwijs én wil je bijdragen aan een actueel maatschappelijk probleem? Regel met je werkgever dat je drie dagen per jaar ad hoc vrij kunt nemen om via onze ‘calamiteitenpool’ leraarnu.nl ingezet te worden op een basisschool bij jou in de buurt. Vooraanmelden kan nu via www.leraarnu.nl.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “De pool is bedoeld als laatste mogelijkheid, voor als de leerkrachten ziek zijn en de invallers op. Het lerarentekort is uiteindelijk een probleem van de hele samenleving.”

Er zijn wel leraren, maar ze staan niet voor de klas