Minister onderschrijft het belang van samenwerking bij het oplossen van het lerarentekort

Minister Slob luidt met schoolbestuurders uit de vijf grote steden de noodklok en maakt middelen vrij voor regionale noodplannen. Goed nieuws. En goed om te zien dat de minister de aanbevelingen uit onze actienotitie ‘Van lerarentekort en werkdruk naar onderwijskwaliteit en werkplezier’ onderschrijft.

EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus voor onderwijs en jeugdzorg, maakt zich hard voor een structurele oplossing van het lerarentekort en het vergroten van werkplezier. EDventure is bereid om als ketenpartner de vijf grote steden te ondersteunen bij de realisatie van hun doelstellingen. We gaan begin volgend jaar dan ook in gesprek met de wethouders van de G5 en schoolbesturen binnen deze gemeenten.

Onze bijdrage aan het opvangen van de gevolgen van het lerarentekort en het vergroten van werkplezier:

Een van de doelstellingen van de noodplannen in de vijf grootste gemeenten is het wegnemen van de dagelijkse stress die onder andere ontstaat door (kortdurende) ziekte van leerkrachten. Om scholen te helpen de eerste opvang van groepen op een verantwoorde manier te organiseren, lanceren wij in januari de Calamiteitenpool leraarnu.nl. We roepen werkgevers in Nederland op om medewerkers met een Pabo-diploma maximaal 3 dagen per jaar op ad hoc basis vrij te geven om kortdurend ziekteverzuim in het basisonderwijs op te vangen. Alle schooldirecteuren van basisscholen in Nederland kunnen een beroep doen op de poule.

Daarnaast blijft onze sector zich inzetten voor de begeleiding van zij-instromers en beginnende leerkrachten. In het najaar van 2020 verschijnt een rapport over de effecten van deze begeleiding met daarin aanbevelingen om dit verder uit te breiden.

Tot slot, de schoolleider heeft de sleutel in handen om de werkdruk op de school te verminderen, strategisch personeelsbeleid te voeren en om de leerkrachten de professionele ruimte en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Schoolleiders staan er niet alleen voor en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Om dit te onderschrijven organiseert onze branche voor de zomervakantie een congres om schoolleiders te inspireren en vraaggestuurd te voeden met kennis en inzichten van andere schoolleiders en vooraanstaande topwetenschappers uit binnen- en buitenland.

Minister onderschrijft het belang van samenwerking bij het oplossen van het lerarentekort