Oproep van schoolbegeleiders en scholen aan iedereen met een Pabo-diploma: 3 dagen per jaar invallen

EDventure roept iedereen met een Pabo-diploma op om 3 dagen per jaar in te vallen. Deze oproep is onderdeel van een actienotitie waarmee de schoolbegeleiders samen met scholen en andere spelers in het veld willen optrekken. Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (2000 basisscholen) haakt als eerste aan. Doel is om zowel op korte als op langere termijn een oplossing te bieden voor het lerarentekort en de daarmee samenhangende werkdruk. Een van de maatregelen is het activeren van iedereen met een Pabo-diploma die nu elders, dus niet in het onderwijs, werken. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn dit er circa 15.000. De initiatiefnemers roepen werkgevers van Nederland (buiten het onderwijs) op om in hun personeelsbestanden op zoek te gaan naar medewerkers met een onderwijsbevoegdheid en hen 2 à 3 dagen per jaar op oproepbasis direct beschikbaar te stellen als eerste opvang van een schoolklas bij ziekte of uitval van een leerkracht. Zij ontwikkelen hiervoor een website waar schooldirecteuren op de ochtend van een ziekmelding terecht kunnen om een invaller te vinden. De onderwijsadviesbureaus verzorgen een training voor de invallers en gaan in gesprek met het ministerie van Justitie om een versnelde procedure te kunnen starten voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “Deze maatregel is een van de oplossingen die we beschrijven in de actienotitie. Het is niet dé oplossing voor het lerarentekort, maar wel een manier om de eerste verlichting te kunnen bieden. Alle maatregelen die tot nu toe aangekondigd of genomen werden komen te laat voor komend schooljaar. Onze leden merken dat leerkrachten minder tijd hebben om te werken aan hun professionalisering. Dat is voor de leerkrachten zelf niet goed, maar zeker ook niet voor de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. Werkgevers van de 15.000 mensen met een Pabo-diploma die nu niet voor de klas staan, maar wel elders werken, kunnen hiermee een enorme maatschappelijke bijdrage leveren. Het lerarentekort en de werkdruk is een probleem van ons allen. Net als onze leden, zal ik zelf overigens ook gehoor geven aan de oproep en met ingang van het nieuwe schooljaar drie dagen per jaar invallen.”

Bekijk hier de EDventure Actienotitie ‘van lerarentekort en werkdruk naar onderwijskwaliteit en werkplezier.’

Oproep van schoolbegeleiders en scholen aan iedereen met een Pabo-diploma: 3 dagen per jaar invallen