Onderwijsadviesbureaus houden gratis online spreekuur over afstandsonderwijs

De onderwijsadviesbureaus verenigd in EDventure ondersteunen alle scholen met het vormgeven van afstandsonderwijs met een gratis online spreekuur. Leren op afstand organiseren vraagt om goede technologische faciliteiten, de juiste leerinhoud, maar ook aandacht voor didactische aspecten. De rol van de leraar is cruciaal om daadwerkelijk tot leren te kunnen komen. De grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat het thuisonderwijs voldoende leerrendement oplevert. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: Hoe houd ik zicht op de voortgang? Hoe geef je feedback op de leeractiviteiten? Hoe regel ik verlengde instructie? Wat doen we met zorgleerlingen? En hoe voorkomen we dat de meest kwetsbare kinderen geraakt worden door de schoolsluiting? Morgen zijn de onderwijsadviesbureaus van 09.00 tot 10.00 uur beschikbaar voor een online vragenuur. Klik hier voor het gratis online spreekuur van een onderwijsadviesbureau in de buurt.

Het spreekuur is onderdeel van een noodpakket waarmee schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten direct en laagdrempelig aan de slag kunnen. EDventure is mede-initiatiefnemer van de alliantie afstandsonderwijs. De alliantie roept ook andere partijen op tot een brede alliantie voor het realiseren van goed onderwijs voor álle leerlingen.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder: “Het is prachtig om te zien hoeveel energie er in onderwijsland vrijkomt. Er worden veel instrumenten met elkaar gedeeld, uitgevers stellen online materiaal beschikbaar. Ook bij de leden van EDventure zie ik dezelfde energie. Met dit spreekuur en het noodpakket dat we verder ontwikkelen, willen ook wij een bijdrage leveren.”

________________________________________
Meer informatie:
Contactpersonen EDventure
Noortje Knulst (woordvoerder): 06-12358861, nknulst@onderwijsontwikkeling.nl
Suzanne Unck (projectleider alliantie afstandsonderwijs): 06-43124106, afstandsonderwijs@onderwijsontwikkeling.nl
Margreet de Vries (directeur-bestuurder): 06-12379493, mdevries@onderwijsontwikkeling.nl

Onderwijsadviesbureaus houden gratis online spreekuur over afstandsonderwijs