Input advies Onderwijsraad over onderwijsondersteuning

‘Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin?’ Dat is de vraag die de Onderwijsraad wil beantwoorden in het advies dat zij momenteel voorbereiden.

De Onderwijsraad sprak verschillende keren met (leden van) EDventure over onze visie op onderwijsondersteuning en de rol van de overheid. Onze inzet bij deze gesprekken zetten we een brief nogmaals uiteen. Samenvatting: een sterk en goed onderwijssysteem kan niet zonder een sterke ondersteuningsinfrastructuur. Lees hier de brief.

Input advies Onderwijsraad over onderwijsondersteuning