Tweede Kamer zeer kritisch over passend onderwijs

Met name de samenwerkingsverbanden passend onderwijs kregen kritiek te verdragen tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer op 26 juni jl. Minister Slob benadrukte dat er ook veel wel goed gaat. Met name de ruim 200 miljoen euro die de samenwerkingsverbanden op de plank hebben liggen is de kamer een doorn in het oog. Het antwoord van de minister om de Inspectie hiervoor in te schakelen kreeg weinig draagvlak. De kamer legde terecht de vinger op de zere plek. Geld op de plank, teveel overhead en te weinig snelheid en kwaliteit van handelen: gevolg een falend systeem met onacceptabel veel thuiszitters.

Ook wij lopen hier tegenaan. Er is genoeg geld om leerlingen te ondersteunen en er is genoeg kennis bij onze leden om morgen nog de passende ondersteuning te bieden die nodig is om leerlingen zoveel mogelijk met elkaar naar school te laten gaan. We zien dat veel samenwerkingsverbanden óf handelingsverlegen zijn (te weinig doen), óf het zelf willen doen en zelf mensen in dienst nemen. Het gevolg is onvoldoende specialistisch kennis en dus onvoldoende ondersteuning op maat. De kinderen zijn hier de dupe van. Gelukkig gaat het ook op veel plaatsen goed. Wij zien dat daar waar één partij met kennis van en ervaring in het hele systeem (regelmatig zijn dat onderwijsadviesbureaus) de regie mag voeren het wél goed gaat. Het kind en zijn of haar ontwikkelingsvraag kun je alleen goed begeleiden als je de hele context, het systeem waarin het kind zich bevindt, mee kan nemen: de vraag van het kind, de wens van de ouders, de kennis van de leerkracht, de cultuur van de school en de mogelijkheden van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Pas als al die seinen op groen staan kan passend onderwijs succesvol worden.

EDventure is verheugd met de roep vanuit de Tweede Kamer om scholen weer meer vrijheid te geven om uit te maken met wie ze willen samenwerken. Onze kennis en ervaring willen en kunnen we inzetten om voor alle kinderen onderwijs te realiseren dat passend is. Bij de evaluatie passend onderwijs zal dit ongetwijfeld weer terugkomen.

Tweede Kamer zeer kritisch over passend onderwijs