Zorg in het onderwijs staat onder druk

Leerlingen die het meeste zorg nodig hebben krijgen deze nog niet optimaal. Zo blijkt ook uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘de staat van het onderwijs 2019’ waarin ook aandacht wordt besteed aan kwetsbare leerlingen en studenten.  ‘Passend onderwijs heeft er nog niet toe geleid dat met leerlingen en studenten met ondersteuningsbehoefte betere (meer passende) plekken in het onderwijs. Samenwerkingsverbanden zijn in sommige gevallen nog zoekende naar de beste plaats voor bepaalde groepen leerlingen. Vooral waar het gaat om leerlingen met complexere problematiek, waarvoor ook Jeugdhulp nodig’. 

De leden van EDventure hebben de expertise en kennis in huis en bieden ondersteuning in op het gebied van passend onderwijs en hulp onder de jeugdwet. In de praktijk worden deze vaak gezien als gescheiden werelden. Dat deze werelden bij elkaar kunnen worden gebracht heeft EDventure laten zien door zeven concrete voorbeelden waar onderwijs en jeugdhulp samenwerken voor passende ondersteuning  voor het kind  te verzamelen en naar de ministers  de Jonge ( VWS) en Slob (OCW)  te sturen. De leden van EDventure werken aan een plan van aanpak.  Margreet de Vries doet een oproep aan minister Hugo de Jonge en Arie Slob van OCW om met elkaar aan tafel te gaan zitten.

Klik hier voor het rapport van ‘De staat van het onderwijs 2019’

Zorg in het onderwijs staat onder druk