Leden EDventure bereiken akkoord voor nieuwe CAO Onderwijsadviesbureaus

De Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureau ‘s bestaande uit: BCO Onderwijsadvies, OnderwijsAdvies, HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, RPCZ, de Stichting Bazalt en de Stichting Voorzieningen Driestar Educatief hebben met de vakorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid een akkoord bereikt over een opvolgende CAO.

Looptijd CAO Onderwijsadviesbureaus

De looptijd van de nieuwe CAO is 1 januari 2019 tot 1 februari 2020. De kernpunten van het akkoord zijn:

Salarisverhoging

  • Per 1 januari 2019 is er sprake van een structurele salarisverhoging van 2%*.
  • Per 1 augustus 2019 is er een structurele salarisverhoging overeengekomen van 1,5%.

(NB De structurele salarisverhoging van 1,5% gaat voor OnderwijsAdvies in per 1 januari 2020 (in plaats van 1 augustus  2019).*De salarisverhoging zoals overeengekomen per 1 januari 2019 wordt in principe in het salaris van april 2019 verwerkt en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019 uitbetaald.

60+ regeling

Er is een afspraak gemaakt over een regeling voor werknemers van 60 jaar en ouder waarmee werkgevers werknemers willen faciliteren om langer vitaal en in gezondheid door te kunnen werken binnen de organisatie.

 Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering

Werkgevers sluiten voor alle werknemers een collectieve ArbeidsOngeschiktheidsverzekering bij Loyalis af. De premie van deze (voormalige Ipap) verzekering komt voor de rekening van de werkgever.

 

Wil je de gehele CAO Onderwijsadviesbureaus downloaden? Klik dan hier

Leden EDventure bereiken akkoord voor nieuwe CAO Onderwijsadviesbureaus