Lees!

De onderwijsraad heeft advies uitgebracht waarin een oproep wordt gedaan tot een leesoffensief. Kinderen lezen steeds minder en ook minder lang en verplaatst zich vooral naar ‘online’ waar kinderen korte teksten lezen. Ze besteden minder tijd aan ‘diep lezen’, het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit en is er minder sprake van leesplezier. Volgens de onderwijsraad moeten ouders, scholen, bibliotheken en gemeente meer gaan samenwerken om het leesplezier terug te brengen. De overheid zou ook meer geld moeten investeren om het lezen te bevorderen. Daarnaast moet de leesmotivatie aangewakkerd worden. Dit is niet alleen een taak van het onderwijs en bibliotheken, ook de ouders spelen een belangrijke rol. Zij kunnen immers thuis een leescultuur tot stand brengen.

Onderwijszorg Nederland lanceerde vorige week de lees-app ‘Pelle op Reis,’ waarmee kinderen van 8-11 jaar kunnen ontdekken dat lezen leuk is. Pelle op Reis is ontwikkeld als spannende avonturen-app waarbij het kind veel soorten leesteksten krijgt aangeboden om mee te lezen. Niet alleen fragmenten uit kinderboeken maar ook recepten, gedichten en sms-berichten. Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen. Ook kunnen zij hiermee ontdekken welke soorten teksten zij misschien wél graag lezen.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “Alle aandacht voor lezen en leesbevordering is goed. We onderschrijven het belang van een keten van partners die zich inzetten om de leesmotivatie te verhogen. Wel vinden we dat leesactiviteiten die lezen weer leuk moeten maken altijd ondersteunend zijn aan het daadwerkelijk leren lezen, de lees- en spelvaardigheid, want zonder deze vaardigheid wordt lezen nooit leuk. EDventure sluit zich graag aan bij de keten van partners om scholen te ondersteunen bij het implementeren en uitvoeren van een actief en effectief taalbeleid.”

Lees het volledige rapport van de onderwijsraad hier.
Kijk voor meer informatie over Pelle op Reis hier.

Lees!