Onderwijsadviesdiensten roepen sectorraden PO, VO, BVE en HO en WO op tot samenwerking

Op maandag 1 april presenteerden de sectorraden van het primair, voortgezet, beroeps- en hoger en wetenschappelijk onderwijs de ontwikkelagenda Lerend onderwijs voor een Lerend Nederland. Onderwijsadviesbureaus zijn expert op het gebied van implementatie-, disseminatie en innovatie. En willen hierbij partner zijn van scholen en leerkrachten.

Vanuit deze positie schreven wij een brief aan de sectorraden om hen een handreiking te doen samen op te trekken. De ontwikkelagenda van de sectorraden gaat over hoe de kennisbasis van het onderwijs versterkt moet en kan worden. Wij vinden dat de raden te gemakkelijk denken over de vertaling van kennis naar praktijk en doen een handreiking om hierbij te helpen. Met onze brief onderstrepen we dat de stap van het verwerven van kennis naar toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk van het onderwijs niet vanzelf gaat. En dat is precies waar onze leden ervaring in hebben en een maatschappelijke opdracht voelen om scholen en leerkrachten hierbij te helpen. We vragen de sectorraden om met ons in overleg te treden om te kijken hoe we een samenwerking concreet handen en voeten kunnen geven. Wij zien van harte uit naar dit vervolg!

 

Lees hier de brief van de onderwijsadviesdiensten.

Lees hier de ontwikkelagenda.

Onderwijsadviesdiensten roepen sectorraden PO, VO, BVE en HO en WO op tot samenwerking