Nieuw lid: Melior Advies

Vanaf juni is Melior Advies, gevestigd in Gouda, lid van Onderwijsontwikkeling Nederland. Van harte welkom!

Melior Advies werkt samen met scholen aan het verbeteren van onderwijskwaliteit. Zij bieden advies en ondersteuning op vijf domeinen: onderwijskundig leiderschap, professionele cultuur, pedagogisch klimaat, kwaliteitscoördinatie en betere resultaten.

“Wij zijn er voor kwaliteitscoördinatoren & IB-ers, schoolleiders en bestuurders met een vraagstuk rond integrale onderwijskwaliteit. Ten diepste zijn we er voor de ‘leerlingen van vandaag voor de wereld van morgen’. Zíj moeten uiteindelijk profiteren van de begeleiding die wij van Melior Advies bieden. Zodat zij kansrijk kunnen bijdragen aan een vitale wereld.”, aldus Peter Helmantel, directeur van Melior Advies.

“Onderwijsontwikkeling Nederland staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijsadvies. Met de komst van Melior Advies versterken we onze positie, netwerk en onze gezamenlijke inzet voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Nederland,” zegt Margreet de Vries, directeur-bestuurder van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Melior Advies zet zich op verschillende manieren in om onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit doen ze vanuit de visie dat dit bepaald wordt door “optimaal samenspel tussen leiderschap en collectieve professionaliteit. In een vitale en veilige bedding.” Ze zijn overigens geen onbekenden voor ons, aangezien ze al nauw samenwerken met twee andere OON-leden (CED-Groep en O21).

  • Meer lezen over de visie van Melior Advies? Zie hun website.
  • Meer lezen over leden? Zie onze ledenpagina.
  • Meer info over lid worden? Lees over de voordelen.
Nieuw lid: Melior Advies