Debat Passend Onderwijs: Minister Paul onderschrijft belang van inzet externe expertise 

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over passend onderwijs. Hoewel er breed draagvlak is voor het streven naar inclusief onderwijs, zijn er zorgen over de haalbaarheid, de noodzakelijke randvoorwaarden en het toenemende aantal thuiszitters. Ook was er aandacht voor de beschikbaarheid van expertise. 

Expertise 

Er was veel aandacht voor de noodzaak en beschikbaarheid van expertise. De lerarenopleidingen moeten aandacht schenken aan het omgaan met diverse ondersteuningsbehoeften. Daarnaast wordt er ingezet op het integreren van expertise vanuit gespecialiseerd onderwijs in het reguliere onderwijs, zodat er meer maatwerk en ondersteuning geboden kan worden. 

NSC stelde de vraag of leraren dan alles moeten weten en kunnen doen wat betreft ondersteuningsbehoeften en of dit niet leidt tot overbelasting. De minister verduidelijkte dat leraren bijvoorbeeld in het geval van hoogbegaafdheid niet alles hoeven te weten en te doen, maar wel voldoende uitgerust moeten zijn om signalen op te vangen en te weten wanneer ze experts moeten inschakelen.  

Bezuinigingen 

Minister Paul benadrukte tijdens het debat dat inclusief onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs krijgen binnen het reguliere onderwijs. Gespecialiseerd onderwijs blijft echter noodzakelijk voor kinderen die dit echt nodig hebben. 

GroenLinks-PvdA, D66 en SP uitten hun zorgen over de haalbaarheid van inclusief onderwijs, vooral vanwege de bezuinigingen in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Zij vrezen dat deze bezuinigingen de noodzakelijke stappen belemmeren. 

Randvoorwaarden voor inclusief onderwijs 

De Kamer benadrukte dat randvoorwaarden, zoals het aanpakken van het leraren- en schoolleiderstekort, kleinere klassen, structurele financiering, toegankelijkheid van gespecialiseerd onderwijs en benodigde expertise, op orde moeten zijn voordat inclusief onderwijs gerealiseerd kan worden. 

Zorgen over toename thuiszitters 

Een belangrijk punt van zorg blijft het toenemende aantal thuiszitters, waaronder een groot aantal kinderen met autisme. De minister gaat in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) om een plan van aanpak te ontwikkelen. 

In onze podcastaflevering, gemaakt in samenwerking met Ouders en Onderwijs, wordt het verhaal van Najib verteld. Een jongen met autisme die zeven jaar geen onderwijs heeft gehad. Dit had voorkomen kunnen worden met tijdige signalering en ondersteuning. Beluister de podcastaflevering over Najib. 

Reactie Onderwijsontwikkeling Nederland 

Onderwijsontwikkeling Nederland ondersteunt de ambitie om zoveel mogelijk maatwerk te bieden binnen het reguliere onderwijs. Daarbij moet de basis op orde zijn zodat scholen de tijd en ruimte hebben om passend onderwijs te organiseren. Voor scholen die dit nog niet op orde hebben, moet er ondersteuning beschikbaar zijn. 

Wij zijn het eens met de minister dat leraren voldoende geëquipeerd moeten zijn om het gedrag van leerlingen te begrijpen en signaleren zodat zij op het juiste moment ondersteuning kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen tijdens de leraren opleidingen, maar ook door professionalisering van (startende) leraren. Daarbij is het belangrijk dat de bestaande ondersteuningsstructuur benut wordt, zodat de leraar de juiste ondersteuning kan krijgen. 

Hoewel er nog veel te doen is, zijn er ook goede praktijkvoorbeelden te vinden. Lees in onze bloemlezing hoe samenwerking en een integrale benadering passend onderwijs mogelijk maken. 

Debat Passend Onderwijs: Minister Paul onderschrijft belang van inzet externe expertise