Onderwijsadviesbureaus reageren kritisch op internetconsultatie “Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen en studenten”

Consulenten OZL die werkzaam zijn bij een onderwijsadviesbureau of bij de Educatieve Voorziening van een universitair medisch centrum verzorgen de onderwijsondersteuning aan chronisch en ernstig zieke leerlingen in het po, vo en in sommige gevallen het mbo.

Momenteel staat er een internetconsultatie open over het wetsvoorstel “Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen en studenten”. Het wetsvoorstel behelst een ingrijpende verandering van de huidige infrastructuur OZL: het overhevelen van de ondersteuning naar een nog op te richten, landelijke stichting.

De onderwijsadviesbureaus die samenwerken in de Stichting OZL in de regio zijn van mening dat deze ingrijpende wijziging onvoldoende is onderbouwd. Het huidige wetsvoorstel biedt geen garanties om de voorwaarden voor een goede voorziening te kunnen waarborgen. Er bestaat volgens de adviesbureaus een te groot risico dat de ondersteuningsstructuur die nu goed functioneert verdwijnt. De zieke leerlingen en hun ouders zullen hier de dupe van worden.

Daarom hebben zij een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie geformuleerd waarin zij oproepen het wetsvoorstel voorlopig in te trekken en zo snel mogelijk terug te gaan naar de tekentafel. De volledige reactie is hier te lezen: Brief OZL_internetconsultatie.

Mocht u zelf een reactie op de internetconsultatie willen geven, dan is dat mogelijk tot dinsdag 22 maart. De internetconsultatie is HIER te vinden.

Onderwijsadviesbureaus reageren kritisch op internetconsultatie “Wet centralisatie ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen en studenten”