Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden 

Het beheersen van de basisvaardigheden, lezen, spellen en rekenen, staat onder druk. De Nederlandse scores in het PISA onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar vaardigheden van 15-jarigen, vertonen al jaren een dalende trend. Daarnaast zijn door de lockdowns i.v.m. COVID-19 de basisvaardigheden nog meer onder druk komen te staan.  

We delen dan ook de zorgen van de Tweede Kamerleden Nilüfer Gündogan (VOLT) en Habtamu de Hoop (PvdA), die vorige week met een motie tijdens de begrotingsbehandeling OCW aandrongen op een langetermijn aanpak voor basisvaardigheden. De motie werd vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. Ook Onderwijsontwikkeling Nederland pleitte voor een meerjarige aanpak in het position paper Kansengelijkheid dat zij twee weken geleden presenteerden. Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland: “Er is een Deltaplan kansengelijkheid nodig. De Deltawerken zijn een succes geworden door een heldere gezamenlijke missie en duidelijke ambities. En door commitment van publieke en private partijen. Onze leden zetten de wetenschappelijke kennis en decennia praktijkervaring van honderden experts graag in, om de maatschappelijke opdracht van kansengelijkheid van deze motie naar realiteit te brengen.” 

Kamer vraagt om een langeretermijnactieplan voor basisvaardigheden