Laaggeletterdheid op de werkvloer

Interessant onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven over laaggeletterdheid bij volwassenen in relatie tot werk. Zij roepen werkgevers op om meer werk te maken van de aanpak van laaggeletterdheid.

Vooral binnen beroepsgroepen in de sectoren bouw en industrie, schoonmaak en landbouw hebben werknemers grote moeite met taal en rekenen. Zo beheersen zij het minimale taalniveau niet en daardoor kunnen zij niet volwaardig in de Nederlandse maatschappij functioneren. Het onderzoek ‘Spreiding van laaggeletterdheid: inzicht in taal- en rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende’ wordt vandaag door Stichting Lezen & Schrijven aangeboden aan Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.

Laaggeletterdheid op de werkvloer verdient absoluut aandacht. Al blijft de meest effectieve manier om laaggeletterdheid te bestrijden natuurlijk altijd nog: leer alle kinderen op de basisschool lezen en schrijven. Het kan. We weten zoveel over hoe kinderen leren lezen en waarom sommige kinderen het niet vanzelf leren. En toch passen we dit niet gestructureerd en structureel toe op alle scholen in Nederland.

Lees hier de resultaten van het onderzoek.

Laaggeletterdheid op de werkvloer