Roadtrip Passend Onderwijs

De Roadtrip Passend Onderwijs, 11 oktober jl., bracht onder andere Kamerleden René Peters en Rudmer Heerema en vertegenwoordigers van de Onderwijsraad langs SAD Wassenaar en OnderwijsAdvies in Hoofddorp. Daar werd verteld hoe zij Passend Onderwijs vormgeven, welke succesfactoren zij zien en welke uitdagingen op hun pad komen.

De roadtrip startte bij SchoolAdviesDienst Wassenaar waar directeur Kirsten Wolfert uitleg gaf over (het ontstaan van) hun samenwerking rondom Passend onderwijs met de gemeente Wassenaar en de basisscholen. Burgemeester Leendert de Lange verzorgde het welkomstwoord en wethouder Lia de Ridder, voor onder andere zorg en onderwijs, vertelde over de betrokkenheid van de gemeente. Schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten en andere professionals vertelden aan de hand van twee praktijkvoorbeelden hoe zij vanuit een gezamenlijke visie, maar ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, Passend onderwijs voor ieder kind in Wassenaar vormgeven.

In Hoofddorp vertelde Esther Mouwe, Regiomanager OnderwijsAdvies en Joost van Caam directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Amstelronde over successen en zorgen in de uitvoering en toepassing van Passend onderwijs. Samenwerkingsverband Amstelronde werkt volgens het schoolmodel, maar pakt de professionalisering gezamenlijk op. Met het samenwerkingsverband formuleren de schoolbesturen hun visie op Passend onderwijs in de regio. De scholen hebben vervolgens de verantwoordelijkheid dit op schoolniveau op te vullen.

Passend onderwijs is volop in het nieuws. Vaak ligt de focus op situaties waar het niet goed gaat. Volgend jaar staat de evaluatie van de wet Passend onderwijs op de politieke agenda.

 

Roadtrip Passend Onderwijs