Wereldalfabetiseringsdag

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. 15 jaar geleden organiseerde Stichting Lezen en Schrijven voor het eerst de Week van de Alfabetisering. Deze week – die nu de Week van Lezen en Schrijven heet – wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. En dat is hard nodig.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: “Onze leden zetten zich dagelijks in om laaggeletterdheid te voorkomen. De sleutel voor de oplossing van laaggeletterdheid ligt bij goed onderwijs en goede begeleiding voor die kinderen die minder gemakkelijk leren lezen en schrijven. Dit doen we door scholen en kinderopvangcentra te adviseren over effectief taalbeleid en kinderen met leesproblemen te begeleiden.”

Om leerverschillen te verkleinen en kansengelijkheid te bevorderen adviseren de leden van EDventure scholen en gemeenten over bewezen effectieve inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Programma Gelijke Kansen stelt de poule van onderwijsexperts beschikbaar die scholen kosteloos adviseert. Scholen in een GKA-gemeente kunnen nog tot en met 18 september subsidie aanvragen voor het invoeren van een dergelijk programma.

Wereldalfabetiseringsdag