Inclusief onderwijs: op maat en nabij

Vandaag publiceerde de Onderwijsraad het rapport: ‘Steeds inclusiever’.  Met dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langer termijn inclusiever wordt voor leerlingen en studenten met een beperking.

We onderschrijven het advies van de Onderwijsraad dat de voorgestelde ondersteuning en professionalisering buiten school kan worden gehaald en niet zonder meer aan de takenlijst van de leraar wordt toegevoegd. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende (geoormerkt) budget is én er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de interventies. De leraren krijgen echter wel in eerste instantie de regie in handen. Natuurlijk moeten er wel voldoende leraren zijn om die regierol op zich te nemen.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder EDventure: ‘Het idee is goed, een betere toegang tot ondersteuning voor leerlingen en studenten met een beperking. De kwaliteitseisen aan de interventie is wat ons betreft wel een noodzaak. De ondersteuning moet bekwaam zijn, evidence based. Leraren krijgen eigenaarschap van de Onderwijsraad in dit advies. Eigenaarschap betekent niet dat je alles moet weten en kunnen. Daarvoor bestaat al een goede infrastructuur die leraren, schoolleiders en ouders met raad en daad bij kunnen staan: op maat en nabij. De leden van EDventure zijn daarmee de partner voor inclusief onderwijs.’

EDventure heeft gehoor gegeven aan de oproep van de Onderwijsraad om mee te denken met dit advies.  Driestar educatief schreef een advies gericht op sociale inclusie van leerlingen met een beperking in het basisonderwijs met specifieke aandacht voor de rol van leerkracht, teamcultuur, effectieve training en good practices. BCO Onderwijsadvies bood praktijkvoorbeelden van sociale inclusie.

Inclusief onderwijs: op maat en nabij