EDventure en coronavirus

EDventure en haar leden volgen nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus via de website van het RIVM. Adviezen, protocollen en codes worden opgevolgd. Mochten hier wijzigingen uit voortkomen zullen wij dit communiceren. Voor alle vragen rondom het coronavirus verwijzen wij door naar het RIVM: https://www.rivm.nl/ of bel 0800-1351.

EDventure en coronavirus