EDventure start met een alliantie voor onderwijs op afstand

EDventure start met het bouwen van een alliantie voor onderwijs op afstand. Doel is om publieke en private partijen samen te brengen en te voorkomen dat iedereen opnieuw het wiel gaat uitvinden. Zo is EDventure in gesprek met onderwijsorganisaties, Microsoft en andere techbedrijven.

De leden van EDventure starten met de vormgeving van een noodpakket, waarin in co-creatie met alle relevante partners tips en instructies worden opgenomen. Van technische ondersteuning tot hoe betrek je ouders en van didactiek tot toetsen. Margreet de Vries: “Er is een enorme energie ontstaan, overal start men initiatieven, zowel vanuit publieke als private organisaties. Met de alliantie willen we deze initiatieven bij elkaar brengen en hiaten oppakken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat we een grootschalige uitrol van afstandsonderwijs kunnen waarmaken. Natuurlijk is afstandsonderwijs nooit een volledige vervanging van het ‘fysieke’ onderwijs. Het doel is om het zo waardevol mogelijk te laten zijn voor alle leerlingen. Maandag praten we met een aantal organisaties verder.”

EDventure start met een alliantie voor onderwijs op afstand