Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs gepubliceerd.  Dit maakt deel uit van de eerste voortgangsrapportage van het NP Onderwijs.

In dit onderzoek wordt ingegaan op de ondersteuningsbehoefte van scholen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meest gekozen interventie in het primair onderwijs de interventie instructie in kleine groepen is (86%), de daaropvolgende meest gekozen interventie is het inhuren/aanstellen van onderwijsassistenten/instructeurs (74%) en de derde meest gekozen interventie is de interventie gericht op het welbevinden (72%). De top drie meest gekozen interventies in het voortgezet onderwijs zijn: Interventies gericht op het welbevinden (92%), instructies in kleine groepen (85%) en sportieve activiteiten (80%).
Onderwijsontwikkeling Nederland is blij dat onderwijsadviesbureaus de scholen kunnen ondersteunen waar nodig om zo de vertragingen die opgelopen zijn als gevolg van COVID-19 in te halen. Het eerste deelonderzoek implementatiemonitor NP Onderwijs is hier te lezen. De eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs is hier te vinden.
Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs