Handreiking inhuur externe partijen

De ‘Handreiking voor scholen bij inhuur van externe partijen voor het Nationaal Programma Onderwijs’ van het Ministerie van OCW is nu beschikbaar. Hierin staat waar scholen op moeten letten bij het inzetten van onderwijsexpertise of onderwijsprogramma’s van particuliere partijen. Wij onderschrijven het belang van de diverse aandachtspunten die het ministerie aandraagt, zoals aantoonbare kwaliteit door middel van een keurmerk, het werken met effectieve methoden en materialen en het waarborgen van continuïteit van dezelfde kwaliteit bij uitval of ziekte.

Handreiking inhuur externe partijen