Passend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar een onderwijssysteem waarin alle leerlingen een plek krijgen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt en biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Scholen hebben een zorgplicht en dienen een passende onderwijsplek te bieden, waarbij basisondersteuning en extra begeleiding worden geboden aan leerlingen met diverse onderwijsbehoeften.

Het succesvol organiseren van passend onderwijs vraagt veel van scholen en leraren. Ze moeten goed worden voorbereid om het gedrag van leerlingen te begrijpen en hier effectief op te reageren, wat een gerichte aandacht tijdens de lerarenopleiding en ondersteuning bij de professionele ontwikkeling van startende leraren vereist. Voor scholen is het van belang om eerst de basis op orde te hebben, aangezien het organiseren en implementeren van passend onderwijs veel tijd en ruimte vraagt.

Onze leden werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, scholen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden om ervoor te zorgen dat elke leerling een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Dit omvat zowel individuele ondersteuning van leerlingen als het ondersteunen van scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden bij de organisatie van het passend onderwijs.