Driestar educatief

Driestar educatief levert een bijdrage aan goed en inspirerend christelijk onderwijs. We zien het als onze opdracht om, samen met het werkveld, christelijke professionals te vormen, op te leiden en toe te rusten. Daarmee dienen we de opbouw van de samenleving en het Koninkrijk van God. Deze opdracht houdt in dat we leraren en pedagogen opleiden, en jeugdigen, pedagogen, leraren, leiders en scholen adviseren en begeleiden bij hun ontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek helpt ons hierbij: het voedt ons doen, ons denken en onze innovatie.

In 2005 fuseert Hogeschool De Driestar met twee onderwijsadviesdiensten, BGS en DGS. Samen worden zij Driestar educatief. Het verhaal van Driestar educatief duurt voort. We willen een gids en reisgenoot zijn voor studenten, leraren, opvoeders en onderwijsorganisaties. We zetten onszelf, onze middelen, kennis en ervaring in voor de levenslange ontwikkelreis van onderwijs- en opvoedingsprofessionals tijdens hun loopbaan. Zo dragen we bij aan de vorming en opvoeding van nieuwe generaties. Als medewerkers van Driestar educatief werken we vanuit de volgende kernwaarden:

  • Toewijding. We realiseren ons dat we ‘uit God en tot God’ leven. We werken vanuit roepingsbesef en tonen rentmeesterschap.
  • Betrouwbaarheid. We gaan op een betrouwbare manier om met iedereen met of voor wie wij werken.
  • Wijsheid. We zoeken naar kennis over de wereld, God en onze naaste en zien dat als een vorm van liefde: ‘God liefhebben met ons verstand’. We blijven leren en beoefenen ons vak op een goede manier.
  • Bewogenheid. Vanuit Gods bewogenheid met ons maken wij verbinding met de ander en proberen we omgevingsbewust te leven.
  • Moed. We durven het verschil te maken en ons eigen geluid te laten horen. We hebben ondernemingszin, zijn innovatief en bieden meerwaarde.

 

Driestar educatief gouda
Driestar educatief gouda

Postadres: Postbus 368, 2800 AJ Gouda
Bezoekadres: Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda
Directeur: Robert Zoutendijk

Telefoon: 0182 540333
www.driestar-onderwijsadvies.nl
onderwijsadvies@driestar-educatief.nl

Driestar educatief

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

In aanloop naar het debat MBO dat in de Tweede Kamer plaatsvindt schreef Onderwijsontwikkeling Nederland een position paper. Het paper richt zicht op de noodzaak om de onderwijskwaliteit in het MBO te verbeteren en te borgen. Momenteel staat deze kwaliteit onder druk...

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

Kamer wil onderwijsadviesmarkt reguleren 

De Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om de onderwijsadviesmarkt te reguleren. GL-PvdA en D66 dienden de motie in.  De Tweede Kamer wil dat de minister in gesprek gaat met de branche en de kamer hierover informeert. Een belangrijke motie, want het onderwijs...