Interzin behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Ook Interzin heeft het Keurmerk Onderwijsontwikkeling behaald. Dat betekent dat Interzin beschikt over een professionele en effectieve inrichting van zijn organisatie en processen, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een lerende organisatie. Wij willen hen van harte feliciteren!

Om het Keurmerk Onderwijsontwikkeling te behalen onderwerpen onderwijsadviesbureaus zich aan een externe toetsing op kwaliteit. Zo kunnen zij aan scholen laten zien dat zij een betrouwbare partner zijn.

Meer informatie over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling? Lees onze brochure.

Interzin behaalt Keurmerk Onderwijsontwikkeling