Vragen en antwoorden over de inzet van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs

Scholen kiezen op basis van een schoolscan effectieve interventies uit een menukaart die OCW in april beschikbaar heeft gesteld. Veel scholen vragen zich af wat de voorwaarden zijn om externe ondersteuning in te zetten met de middelen uit het NP Onderwijs. OCW geeft hier op hun website meer helderheid over. Tip! Vraag de externe partij of zij in het bezit zijn van een keurmerk. Meer informatie over externe ondersteuning vind je hier.

Onze leden ondersteunen scholen bij het maken van scans en plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Meer weten over de ondersteuningsmogelijkheden van onze leden? Bekijk hier bij wie je terecht kunt.

Vragen en antwoorden over de inzet van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs