Reactie Onderwijsontwikkeling Nederland op Staat van het Onderwijs 2024

Vandaag publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’, een belangrijke graadmeter voor hoe het met ons onderwijs gesteld is. De signalen van het rapport zijn wederom alarmerend. Onze afdronk:

– Steeds minder leerlingen beheersen basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap niet goed. Incidentele investeringen, subsidies á 1 miljard per jaar, blijken nog niet voldoende te hebben geholpen. Het taalaanbod voldoet bijvoorbeeld vaak al niet aan de eisen van de nieuwe Standaard Basisvaardigheden (OP0). Er is baat bij extra ondersteuning.

– Op schoolniveau wordt er voldaan aan de minimumeisen van de inspectie, maar er is nog te weinig ambitie. Er ontbreekt sturing.  

– Het curriculum sluit niet aan op de kerndoelen en de kenmerken van leerlingenpopulatie, en heeft weinig samenhang. Er ligt een herstelopdracht. 

Vorig jaar gaf toenmalig Minister Wiersma aan dat er binnen één jaar een trendbreuk zou moeten zijn door het door hem gepresenteerde Masterplan Basisvaardigheden (Kamerbrief Basisvaardigheden, 16 mei 2023). Deze trendbreuk blijft uit. En dat is zorgelijk.

Wat ons betreft is er een omslag in denken nodig. Van een korte termijn crisisbenadering naar een lange termijn Deltaplan. Alleen zo kunnen we de basis weer op orde te krijgen en houden. In dit Deltaplan moet in ieder geval aandacht zijn voor de volgende drie hoofdpunten:    

1. Leg de lat hoog en focus op basisvaardigheden  
2. Werk alleen met bewezen effectieve oplossingen  
3. Gebruik bestaande structuren met kwalitatieve implementatiekracht  

De afgelopen jaren bestond het beleid vooral uit een verzameling van onsamenhangende randvoorwaarden. Een curriculumherziening kán bijvoorbeeld bijdragen aan een structurele oplossing, maar het effect daarvan zal pas over lange tijd zichtbaar zijn. We kunnen en moeten nu beginnen. 

 Meer weten? Lees hier onze position paper Lees-en Taalvaardigheid. 

Benieuwd naar het rapport? Lees het hier

Reactie Onderwijsontwikkeling Nederland op Staat van het Onderwijs 2024