Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO

In aanloop naar het debat MBO dat in de Tweede Kamer plaatsvindt heeft Onderwijsontwikkeling Nederland een position paper. Het paper richt zicht op de noodzaak om de onderwijskwaliteit in het MBO te verbeteren en te borgen. Momenteel staat deze kwaliteit onder druk door verschillende maatschappelijk complexe uitdagingen, waaronder de zorgen over de ontwikkeling van basisvaardigheden in het funderend onderwijs en een groot personeelstekort in alle sectoren dat zowel de realisatie van stageplekken belemmert als ook het onderwijs  raakt. Het position paper benadrukt dat zonder gerichte en significante acties deze uitdagingen in de toekomst alleen maar zullen toenemen, waardoor de onderwijskwaliteit van het MBO en daarmee de toekomst van jongeren onder drukt komt te staan. Door te investeren in de ontwikkeling van docenten, het verplichten van bij- en nascholing, het integreren van de basisvaardigheden in de beroepscontext en het centraal stellen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengst bij de student, kan er een grote slag geslagen worden in het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit. Lees het position paper hier:

Position Paper: Versterking kwaliteit van het MBO