Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Tijdschrift Taal. Het semiwetenschappelijke tijdschrift draait om de ontwikkeling van taal en heeft tot doel de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren. De artikelen zijn gebaseerd op recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én verschaffen op basis daarvan good practices, adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk. Het tijdschrift komt tot stand middels een samenwerking tussen Onderwijsontwikkeling Nederland, LOPON2 en SLO. In elke editie zijn er twee artikelen die gratis gelezen mogen worden. In de nieuwste editie zijn dat het artikel ‘Voorbij de polarisering in het leesonderwijs: gericht werken aan leesvaardigheid in een betekenisvolle context’ en het artikel ‘Elke leerling sterk in lezen. Inzichten en aanbevelingen vanuit een umbrella review over effectief leesonderwijs’  Lees deze artikelen hier. Tijdschrift Taal wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Interesse in een abonnement voor jouw school? Klik hier.

Eerste uitgave Tijdschrift Taal in 2024