Nieuw lid: Stichting Het ABC

Sinds september mogen we ook stichting Het ABC (Advies- en Begeleidings- Centrum voor het onderwijs) als lid verwelkomen bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Het ABC stelt bij alles wat zij doet het kind voorop en wil maatschappelijke winst behalen. Innovatie en ontwikkeling voor het onderwijs staat daarbij centraal.

Marianne Dijkstra, bestuurder van Het ABC:

Wij streven ernaar dat kinderen en onderwijsprofessionals zich optimaal ontwikkelen. Samen met Onderwijsontwikkeling Nederland en branchegenoten doen we wat nodig is om scholen zo goed mogelijk te laten functioneren.”

Het ABC geeft al 50 jaar onderwijsadvies- en behandeling, in het voorschools-, primair- en voortgezet onderwijs. Zij biedt onderzoek, begeleiding, advies, behandeling, coaching en scholing op de meest uiteenlopende onderwijsvraagstukken. Van taal, rekenen, begaafdheid en gedrag tot leeruitdagingen als dyslexie en dyscalculie. Het ABC heeft een uitgebreid en gedreven team onderwijsadviseurs, bestaande uit orthopedagogen, psychologen, taalkundigen en onderwijsdeskundigen. Zij werken altijd met het kind in h hoofd en hart.

Onderwijsontwikkeling Nederland telt nu 23 leden.

Nieuw lid: Stichting Het ABC