OBD Noordwest heet nu Onderwijsversterkers

OBD Noordwest (OnderwijsBegeleidingsDienst Noordwest Holland) heet vanaf januari 2023 ‘Onderwijsversterkers’. Een naam die volgens bestuurder Irene Harmsen veel beter weergeeft wat de organisatie doet: samen met ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals de voorwaarden versterken voor een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke ontwikkeling voor ieder kind.

Sinds 1969 kwaliteit van onderwijs verbeteren

De onderwijsbegeleidingsdiensten in Noordwest Nederland zijn in 1969 in het leven geroepen door scholen en de overheid. Doel was de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren te ondersteunen. In 2008 zijn alle subsidies stopgezet en moesten de organisaties zelf hun broek ophouden. OBD Noordwest heeft flexibel meebewogen met alle ontwikkelingen. De vraaggerichte, maatschappelijke inslag en de kennis en expertise die in de loop der jaren is opgebouwd is doorontwikkeld. Tijd voor een nieuwe naam die meer recht doet aan waar de organisatie vandaag de dag voor staat.

Kinderen de best mogelijke start geven

Onderwijsversterkers biedt psychologisch en didactisch onderzoek, begeleiding, consultatie, training en scholing, dyslexiebehandeling en zorg bij meer- en hoogbegaafdheid. Allemaal maatwerk. Harmsen: ‘We streven ernaar om kinderen de best mogelijke start te geven. Dat doen we door alle mensen om het kind heen in hun kracht te zetten. We onderzoeken samen met het kind, de ouders/verzorgers, leraren en zorgprofessionals wat het kind nodig heeft om tot groei en ontwikkeling te komen. Onderwijsversterkers sluit aan bij de behoeften van het kind en de werkwijze op school of de kinderopvang. De naam Onderwijsversterkers dekt als je naar onze werkwijze kijkt veel beter de lading dan OBD Noordwest: we doen niet alleen wat we zeggen, we zeggen nu ook wat we doen.’

Regionale samenwerking

Onderwijsversterkers werkt in de provincie Noord-Holland nauw samen met verschillende partijen, zoals schoolbesturen, kinderopvang, bibliotheken, gemeenten en jeugdzorg. De partijen slaan de handen ineen op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, leesbevordering, verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en opleiden in school. Harmsen: ‘Er liggen grote uitdagingen voor het onderwijs: werkdruk, het personeelstekort, leesachterstanden, om er maar een paar te noemen. Daar moeten we samen oplossingen voor vinden. Met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van vakdidactiek en vakinhoud leveren we daar als Onderwijsversterkers graag een bijdrage aan.‘

OBD Noordwest heet nu Onderwijsversterkers