Leerachterstanden wegwerken op de vrije woensdagmiddag

Gisteren was op L1 te zien hoe Basisschool De Zuidstroom in Venlo met hulp van BCO Onderwijsadvies effectief de (lees- en spelling)achterstanden bij leerlingen aanpakt. Twee orthopedagogen gaan de komende tien weken elke woensdagmiddag met groep 5 t/m 8 aan de slag om de achterstanden op het gebied van technisch lezen en spelling in te lopen. Technisch lezen moet je onderhouden, anders verlies je de vaardigheid. “Als jij iets hebt geleerd maar je doet er niets meer mee, dan verdwijnt het. Zeker als het nog maar net erin zit”, zegt taalexpert Pierre Pas van BCO Onderwijsadvies.

Een groot aantal scholen heeft in september jl. een aanvraag voor de subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma 2020-2021 ingediend, waarmee ze achterstanden die leerlingen hebben opgelopen in te lopen. In opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft de EDventure een expertpool beschikbaar gesteld voor scholen in de GKA-gemeenten. Scholen kunnen door deze expertpool kosteloos worden ondersteund bij de planning en uitvoering van de activiteiten in de subsidieaanvraag. De Zuidstroom heeft gebruik gemaakt van deze ondersteuning vanuit de expertpool en is hierdoor in contact gekomen met BCO Onderwijsadvies.

Heeft u als school interesse om een expert in te zetten? Wilt u weten met welke andere scholen in uw gemeente u gezamenlijk aan de slag kan? Dan kunt u een mail sturen naar Gülay Hommes van EDventure: ghommes@onderwijsontwikkeling.nl.

Bekijk hier het item.

Leerachterstanden wegwerken op de vrije woensdagmiddag