Fusie OnderwijsAdvies en Marant

Onderwijsadviesbureaus Marant (Elst) en OnderwijsAdvies (Zoetermeer) zijn op 16 september gefuseerd. De nieuwe organisatie zal opdrachtgevers in heel Nederland helpen het beste onderwijs en de beste zorg voor kinderen te leveren. De nieuwe organisatie met als officiële naam Advirant blijft zich richten op onderwijs en zorg en de bekende product- en dienstverlening uitbreiden. Dit zullen we bij de beide organisaties doen zodat integrale dienstverlening gewaarborgd blijft. Tot onze klanten rekenen we scholen, directeuren, leraren, kinderen en ouders.

Voorlopig blijven de merken OnderwijsAdvies en Marant (Interstudie, MijnID) bestaan. Het uitgangspunt van de fusie is de kwaliteiten van beide organisaties maximaal te benutten. De redenen voor de fusie zijn divers en voor zowel de (potentiele) opdrachtgevers als de medewerkers gunstig:

  • Samen kunnen beide stichtingen beter aan hun missie voldoen en elkaar daarin versterken.
  • De totale productportfolio zal groter worden. De advisering van scholen kan plaats vinden op zowel het primaire proces, het secundaire proces als het tertiaire proces en zowel voorschools, bij PO, VO en MBO. Onderzoek en behandeling van kinderen kan verder worden verbreed.
  • Voor het personeel van beide organisaties is meer ontwikkeling mogelijk, meer uitwisseling van kennis/informatie en carrièremogelijkheden nemen toe.
  • Er is meer ruimte voor innovatie.
  • Risico’s kunnen beter worden gespreid

 

Fusie OnderwijsAdvies en Marant