Netwerk Ziezon

Jaarlijks doen steeds meer scholen en samenwerkingsverbanden een beroep op de dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) Deze vorm van onderwijsondersteuning is vastgelegd in de wet op het Primair – en Voortgezet Onderwijs en de wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs

De onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen wordt verzorgd door de consulenten OZL, die werken in de educatieve voorzieningen (EV), verbonden aan de UMC’s en vanuit de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp (OABs). Zij adviseren scholen en ouders over een passend onderwijsarrangement voor langdurig en chronisch zieke leerlingen en begeleiden ook de zieke leerling.

De voorziening OZL wordt gefaciliteerd door het netwerk Ziek Zijn en Onderwijs (Ziezon), dat is opgezet door Onderwijsontwikkeling Nederland, in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU). Ziezon is ruim 15 jaar landelijk actief zowel als kennisnetwerk voor consulenten OZL en als expertisecentrum en informatiepunt voor scholen en ouders op gebied van ziek zijn, zorg en onderwijs. Ook diverse belangenorganisaties en experts op het gebied van ziektebeelden zijn verbonden met het netwerk.

Alle 120 consulenten OZL in Nederland maken deel uit van dit netwerk en delen informatie over ziektebeelden, nieuwe behandelmethoden en medicatie en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Zij ontwikkelen en delen dit met elkaar, met professionals in het onderwijsveld, ouder- en patiëntenverenigingen en met wetenschappers.

Ziezon Magazine overhandigd aan Kamerleden

Ziezon Magazine overhandigd aan Kamerleden

In het nieuwe Ziezon Magazine is te lezen hoe onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen in de praktijk werkt. Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA), Frank Wassenberg (PVDD), Rens Raemakers (D66), Caroline van der Plas (BBB), Lucille Werner (CDA) en Nico Drost (CU)...

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Afgelopen maandag zond het Jeugdjournaal een mooi verhaal over Lynn uit. Lynn is ziek maar zit dankzij hulp toch ‘in’ de klas. Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en een Klasgenoot, een initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland en KPN...