Stichting OZL

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

De stichting OZL in de regio, opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, ondersteunt de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp die de onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen verzorgen. Het doel is om de dienstverlening aan deze kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

De stichting OZL zet de landelijke beleidskaders uit voor de dienstverlening van OZL in de regio. Er is een breed platform gerealiseerd voor de ontwikkeling en vernieuwing van OZL. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de protocollering en uniformering van de werkzaamheden, die inmiddels onderdeel zijn geworden van de dienstverlening OZL in de regio. Dat betekent dat door alle aangeslotenen de voorziening OZL op een zelfde wijze vorm wordt gegeven en met een zelfde kwaliteit landelijk wordt aangeboden.

De aangesloten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp hebben dit vastgelegd in een eerste product van de Stichting OZL in de regio ’Kwaliteitshandboek Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in de regio’. Het is een ‘levend’ document dat wordt geactualiseerd en aangevuld en ook nog verder uitgewerkt. Ook is er een landelijk registratiesysteem ingevoerd dat inzicht geeft in hoeveel leerlingen worden begeleid, in het schooltype, de duur van het ondersteuning en de ziekte van de betrokken leerling.

De ondersteuning van de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp door de Stichting is belangrijk en hard nodig omdat het aantal langdurig en chronisch zieke leerlingen toeneemt. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en dat geldt ook voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn. Zo wordt een brede stabiele basis gevormd voor passend onderwijs aan zieke leerlingen.

In de praktijk: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

In de praktijk: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

In de serie "in de praktijk" gaan we dieper in op de werkzaamheden van onderwijsadviesbureaus. In het eerste artikel zoomen we dieper in op de Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). De afgelopen tijd is er veel over OZL gesproken. Momenteel werkt het...