KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met hun leerkracht en klasgenoten.

De leerling kan vanachter de KlasseContact-laptop thuis of in het ziekenhuis actief deelnemen aan de lessen. In de klas staat een KPN Klasgenoot, dit is een ICT-set waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden gemaakt tussen de school en de leerling, thuis of in het ziekenhuis. De leerling is zo aanwezig in de klas en volgt, zo veel als mogelijk, onderwijs net als zijn of haar klasgenoten.

Dit bijzondere project is een gezamenlijk initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland en het KPN Mooiste Contact Fonds. Bij de uitvoering van KlasseContact wordt nauw samengewerkt met het netwerk Ziezon. Dit is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, dat is opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland i.s.m. de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra). Gezamenlijk streven zij het doel na langdurig zieke leerlingen in contact te houden en onderwijs te laten volgen met hun klasgenoten. Het project is in 2008 gestart met de inzet van 85 beschikbare ICT-sets. In 2017 zijn er voor 570 zieke leerlingen ICT-sets geplaatst waarmee zij onderwijs op afstand kunnen volgen. In dat jaar hielpen de KlasseContact-helpdesk en de monteurs 1100 chronisch en ernstig zieke leerlingen én hun leerkrachten met technische en gebruikersvragen.

Voor welke leerlingen is KlasseContact bestemd?

KlasseContact is bestemd voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een leerling komt in aanmerking als hij of zij een chronische of ernstige somatische ziekte heeft en hierdoor gedurende langere periode niet naar school kan gaan. De leerling moet dan wel worden begeleid door een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulent is de verbindende schakel tussen ouder/leerling en de school.

Consulenten OZL

De consulenten OZL, die in dienst zijn bij de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp en de universitair medische centra, begeleiden de leerlingen. Zij zijn verenigd in het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon). Binnen het netwerk vindt deskundigheidsbevordering, samenwerking en kennisoverdracht plaats met als doel de kwaliteit van de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen te versterken. Door de actieve inzet van de consulenten van Ziezon en vele anderen maken er steeds meer leerlingen gebruik van KlasseContact.

Aanvraag KlasseContact

Een aanvraag voor KlasseContact verloopt in overleg met de consulent OZL, de ouder/verzorger en de school. De consulent dient een aanvraag in bij Onderwijsontwikkeling Nederland, die de aanvraag vervolgens beoordeelt en doorstuurt naar KPN voor de verdere uitvoering. De ouder kan via de school in contact komen met de consulent. De KPN Klasgenoot wordt door de logistieke organisatie van KPN geplaatst.

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Onderwijs voor Zieke Leerlingen in het Jeugdjournaal

Afgelopen maandag zond het Jeugdjournaal een mooi verhaal over Lynn uit. Lynn is ziek maar zit dankzij hulp toch ‘in’ de klas. Een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en een Klasgenoot, een initiatief van Onderwijsontwikkeling Nederland en KPN...

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

Ruim 1.100 kinderen ondanks ziekte toch in de klas

2017 recordjaar voor KlasseContact Het afgelopen jaar waren ruim 1.100 kinderen, ondanks langdurige ziekte, toch ‘aanwezig’ in de klas dankzij KlasseContact. Nog nooit volgden zo veel kinderen op afstand lessen via de KPN Klasgenoot, een videoverbinding waardoor je...

Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen

Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen

De eindexamens zijn weer achter de rug. Een opluchting voor alle leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Voor sommige leerlingen verloopt de weg naar het diploma bijzonder moeilijk. Havo-leerlinge Noor en vwo-er David-Jan zijn hier goede voorbeelden van. Noor zal met...