Reactie op onderzoek NOS en Nieuwsuur naar onderwijssector

Onderwijsontwikkeling Nederland verwelkomt het onderzoek van Nieuwsuur en NOS. De voorbeelden die Nieuwsuur naar voren haalt versterken ons pleidooi voor regulering van de ondersteuningsstructuur. Al sinds de verzelfstandiging van de onderwijsadviesbureaus in 2006 voor benadrukken wij het belang hiervan.   

Onderwijsontwikkeling Nederland is ervan overtuigd dat een volledig vrije markt niet past bij het werken in het publieke domein van het onderwijs. Wij zijn een groot voorstander van regulering van de onderwijsadviesmarkt. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer is deze mening ook toegedaan, blijkend uit de brede steun voor de motie van GroenLinks-PvdA en D66 over regulering. Een belangrijke motie die kan bijdragen aan het voorkomen van incidenten zoals door Nieuwsuur geschetst. 

Nevenfuncties 

De uitzending van Nieuwsuur en de gesprekken die we voorafgaand hieraan voerden met onze leden, hebben ons nog meer op scherp gezet bij het vastleggen van onze verwachtingen voor leden die ook andere rollen of verantwoordelijkheden in het onderwijs kunnen hebben. De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland zijn het erover eens dat het goed is om in het geval van nevenfuncties in het onderwijs goede afspraken te maken en deze ook vast te leggen. Margreet de Vries: directeur-bestuurder van Onderwijsontwikkeling Nederland:

“Als bestuurder van een onderwijsadviesbureau zou je terughoudend moeten zijn bij het aanvaarden van toezichthoudende functies bij schoolbesturen in hetzelfde werkgebied. Zorg dat je die terughoudendheid ook schriftelijk vastlegt, zodat je er ook aanspreekbaar op bent. En vermeld die afspraken in het jaarverslag zodat het voor andere mensen ook transparant is. Als schoolbestuurder het adviesbureau inhuren waar zij zelf eigenaar van zijn, gaat een duidelijke grens over. Dat zouden schoolbestuurders niet moeten kunnen of willen doen.”  

Reactie op onderzoek NOS en Nieuwsuur naar onderwijssector