Bestuurswissel Onderwijsontwikkeling Nederland

Tijdens de Voorjaars ALV van Onderwijsontwikkeling Nederland namen we afscheid van voorzitter Henk Wilbers, die tegelijkertijd de voorzittershamer overdroeg aan onze nieuwe voorzitter, John Hoeberichts.

Henk Wilbers leverde een belangrijke bijdrage aan het verstevigen van de positie van onze branche als maatschappelijk gedreven sector. Samen bouwden we de afgelopen jaren aan een vereniging waarbij steeds meer gelijkgestemde onderwijsbureaus zich willen aansluiten.

Margreet de Vries (directeur-bestuurder):

“Met veel plezier kijk ik terug op de bijzondere samenwerking. Zijn missie om kaf van koren te scheiden in onze sector en de focus te houden op de maatschappelijke bijdrage die we kunnen, willen en moeten leveren zetten wij natuurlijk voort. De stevige basis staat er, daar bouwen wij op verder.”

Naast de benoeming van bestuurslid John Hoeberichts tot voorzitter trad Job Christians toe tot het bestuur. Hiermee is het bestuur van Onderwijsontwikkeling Nederland weer op volle sterkte.

Bestuurswissel Onderwijsontwikkeling Nederland