Kamerlid Aant Jelle Soepboer bezoekt Gomarus College in Drachten

Belang van regionale verankering onderstreept tijdens werkbezoek van Aant Jelle Soepboer (NSC) aan Gomarus College in Drachten.

Vandaag bracht Aant-Jelle Soepboer, Tweede Kamerlid voor NSC, een werkbezoek aan het Gomarus College in Drachten. Dit bezoek stond in het teken van de voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en had als doel om inzicht te geven in hoe deze voorziening in de praktijk werkt.

Tijdens het werkbezoek ging Aant Jelle in gesprek met verschillende betrokkenen, waaronder de coördinator van de voorziening in regio Noord, Ria Oudeboon, en de directeur van Cedin, Henk Wilbers. Daarnaast deelden een leerling en haar moeder hun ervaringen met OZL. Ook gaven leerlingen een presentatie over de werking van Klassecontact. Het belang van de verbinding met alle verschillende onderwijspartijen in de regio duidelijk naar voren. De samenwerking tussen scholen, ouders, leerlingen, regionale onderwijsadviesbureaus en educatieve voorzieningen is cruciaal voor het bieden van maatwerk en effectieve ondersteuning.

Aanleiding voor dit werkbezoek is de behandeling van een voorgenomen wetswijziging. De minister is voornemens de voorziening volledig centraal te organiseren. Hierdoor zijn regionale consulenten niet langer ingebed in een regionaal opererende organisatie, maar worden ze geacht vanuit een landelijk bureau deze kennis en relaties te onderhouden. Onderwijsontwikkeling Nederland maakt zich grote zorgen over dit wetsvoorstel en stuurde hierover deze brief aan de Tweede Kamer en aan de toenmalig demissionair minister en huidig staatssecretaris van OCW, Mariëlle Paul.

Dit werkbezoek is de eerste in een serie van drie regionale bezoeken over de OZL-voorziening die Onderwijsontwikkeling Nederland organiseert voor Kamerleden.

Kamerlid Aant Jelle Soepboer bezoekt Gomarus College in Drachten