Minister Wiersma wil keurmerk om markt te reguleren

Minister Wiersma stuurde vandaag een reactie op onze open brief over het masterplan basisvaardigheden

In zijn reactie schrijft hij onder meer dat hij snel tot een keurmerk wil komen om de markt te reguleren. De minister geeft aan dat hij in dit kader graag met onze vereniging in gesprek wil over ons keurmerk. Alle leden van Onderwijsontwikkeling Nederland dienen zich extern/onafhankelijk laten toetsen op kwaliteit. Wij vinden dat scholen moeten kunnen bouwen op kwalitatief goed onderwijsadvies. Ons keurmerk biedt die zekerheid al. We zijn dus verheugd met dit voornemen van de minister.

Verder geeft de minister aan dat de basisteams als verbindingsofficieren te werk zullen gaan, maar dat zij daarnaast ook kennis, extra handen en hulp op school bieden. De minister maakt echter onvoldoende duidelijk welk probleem hij hiermee oplost. Ligt er een gedegen analyse aan ten grondslag waaruit blijkt dat schoolleiders hier behoefte aan hebben en niet zelf hun partners kunnen vinden die het beste passen bij hun vraag en visie? Wij kennen een dergelijke analyse in ieder geval niet. Dit baart ons zorgen. Is het wel logisch om een nieuwe publieke laag te creëren? Kan de energie van de minister en de ambtenaren en niet veel beter gericht worden op het maken van resultaatgerichte afspraken met de bestaande infrastructuur echt gericht op basisvaardigheden?

In zijn brief schrijft minister Wiersma meer regie te willen nemen om het onderwijs effectief en efficiënt te ondersteunen. Regie is echter iets anders dan zelf uitvoeren. Zoals wij in onze brief al aangaven zijn wij ervan overtuigd dat we de ambitie van het masterplan sneller, beter en duurzamer kunnen bereiken door de huidige infrastructuur te versterken, te richten en te reguleren. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden.

 

Lees de brief van de minister hier.

Minister Wiersma wil keurmerk om markt te reguleren