Brief aan minister Arie Slob: Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen

In 1999 is de Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen (WOOZ) ingevoerd. Met de invoering van deze wet is de voorziening voor onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) ondergebracht bij de educatieve voorzieningen (EV’s) van de universitair medische centra en bij de onderwijsadviesbureaus (OAB’s). Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (consulenten OZL) geven uitvoering aan de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen en ondersteunen scholen bij hun taak ervoor te zorgen dat zieke leerlingen geen onderwijsachterstand oplopen.

Deze onderwijsadviesbureaus richten zich gezamenlijk tot Arie Slob betreffende de actualisering van de bekostiging OZL. In de periode van 2010-2018 hebben de OAB’s zelf de stijgingen opgevangen. Er zijn geen mogelijkheden dit te doen. De rek is eruit. Wij willen ook de komende jaren onderwijsondersteuning van zieke leerlingen met de juiste mensen, op maat en van voldoende kwaliteit kunnen blijven bieden.

Lees hier de volledige brief aan minister Arie Slob.

Brief aan minister Arie Slob: Onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen