Aantal onderwijsadviseurs overschat op sociale media

De suggestieve bewering dat Nederland 61.000 onderwijsadviseurs telt, is onjuist. De afgelopen dagen circuleren berichten met dit aantal op sociale media. In dit artikel leggen we kort de verwarring uit. 

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) stelt dat de cijfers over aan onderwijs gerelateerde beroepen over afkomstig zijn van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In opdracht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) voerde het CBS dit onderzoek uit. Mensen kunnen in de enquête hun beroep opgeven. Deze beroepen worden vervolgens geclassificeerd en toegewezen aan de verschillende beroepsgroepen.

Eén van die beroepsgroepen is de beroepsgroep “onderwijsbegeleiders- en adviseurs n.e.g. (n.e.g staat voor niet elders geclassificeerd). Bij die classificatie van de beroepsgroepen worden voorbeeldberoepen gehanteerd, waarop de toewijzing naar beroepsgroep plaatsvindt. Bij de beroepsgroep “onderwijsbegeleiders- en adviseurs n.e.g” gaat het om onderstaande voorbeeldberoepen. De categorie onderwijsadviseurs blijkt een restcategorie te zijn waar alle voorbeeldberoepen onder geschaard worden. Hierdoor is de verwarring ontstaat.

De voorbeeldberoepen:

·      consulent landelijk orgaan beroepsonderwijs
·      coördinator onderwijsinstelling
·      coördinator schoolbegeleidingsdienst
·      cursistenbegeleider
·      cursuscoördinator
·      decaan voortgezet onderwijs
·      educatiemedewerker jeugdhulpverlening
·      intern begeleider
·      leerlingbegeleider avo
·      leider vormingscentrum
·      mentor
·      onderwijscoördinator
·      opleidingsadviseur cursusinstituut
·      opleidingscoördinator
·      schoolbegeleider
·      schooldecaan
·      schoolkeuzeadviseur
·      stagebegeleider
·      studentenbegeleider
·      studentendecaan
·      studieadviseur / studentendecaan
·      studiebegeleider
·      tutor

Aantal onderwijsadviseurs overschat op sociale media