Brief aan minister Wiersma

In aanloop naar het debat over het masterplan basisvaardigheden heeft Onderwijsontwikkeling Nederland het initiatief genomen minister Wiersma een open brief te sturen.

Wij onderschrijven het belang van basisvaardigheden en zijn blij dat de minister kiest voor een lange termijn aanpak van minimaal tien jaar omdat we dagelijks in de praktijk zien dat er een grote urgentie is om integraal en duurzaam de taal- en rekenvaardigheden te verbeteren. Wel hebben we een aantal zorgen over de wijze waarop de ambitie waargemaakt moet worden die we in deze in de brief benoemd hebben en nodigen de minister dan ook van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan.

CDA Tweede Kamerlid René Peters heeft de minister gevraagd een reactie te geven op deze brief voor 14 juni 2022 zodat deze mee kan worden genomen in het debat masterplan basisvaardigheden die dag.

Bekijk de brief hier.

Brief aan minister Wiersma