Minister presenteert opzet masterplan basisvaardigheden en stelt ondersteuningsteams basisvaardigheden voor scholen beschikbaar

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs wil focussen op het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. In zijn brief aan de Kamer geeft hij aan wat de opzet is van zijn masterplan basisvaardigheden.

Onderwijsontwikkeling Nederland onderschrijft het belang van basisvaardigheden en ziet dagelijks in de onderwijspraktijk dat er een grote urgentie is om integraal en duurzaam de taal- en rekenvaardigheden te verbeteren samen met de school.

Lange termijn & integrale aanpak

“Al bijna 20 jaar zijn de signalen die waarschuwden voor een afbrokkelende onderwijskwaliteit niet écht serieus genomen. Losse programma’s hebben korte termijn succes opgeleverd maar net zo snel als ze kwamen vervloog het ook weer. Het is daarom goed dat de minister duidelijk kiest voor een lange termijn aanpak (minimaal tien jaar). We zouden hem mee willen geven om heldere tussendoelen te stellen en de plannen indien nodig tussentijds bij te stellen. Samen voor hetzelfde doel, maar wel mét oog voor verschillen tussen scholen”, aldus Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland.

Ondersteuningsteams

Onderwijsontwikkeling Nederland is ervan overtuigd dat het goed is om die scholen die dat willen ondersteuning te bieden. Er komen basisteams beschikbaar die kennis en extra handen en hulp op school bieden. Deze teams zullen in het schooljaar 2022-2023 al beschikbaar zijn voor 150 scholen in het funderend onderwijs om de basisvaardigheden te versterken. Daarnaast kunnen 350 scholen via een subsidieregeling middelen aanvragen om zelf een verbeterslag te maken op de basisvaardigheden door middel van effectieve interventies en gerichte expertise. Het is belangrijk dat de minister wel eisen stelt aan de kwaliteit van de externe hulp, bijvoorbeeld door een keurmerk te eisen.

Margreet de Vries: “Veel leden van Onderwijsontwikkeling Nederland zijn actief op al deze gebieden. Een integrale manier van werken is de ruggengraat van veel van de onderwijsadviesbureaus. De wetenschappelijke kennis en decennia praktijkervaring bij honderden experts zet Onderwijsontwikkeling Nederland graag in om de verbetering van de basisvaardigheden van wens naar realiteit te brengen.”

Minister presenteert opzet masterplan basisvaardigheden en stelt ondersteuningsteams basisvaardigheden voor scholen beschikbaar