VO-raad en EDventure organiseerde (digitale) bijeenkomst leerlingdaling

Wat weten we over krimp in het VO? Welke scholen krijgen hiermee te maken? Hoe werkt dit door in de bedrijfsvoeringszaken (zoals bijvoorbeeld personeelskosten en huisvesting) en het onderwijsaanbod? Wat vraagt dit van bestuurders?  Deze en meer vragen stonden centraal tijdens de blended bijeenkomst over leerlingdaling op vrijdag 12 oktober.

Tijdens deze interactieve dag deelde de VO raad- vanuit het project regionale samenwerking- inzichten over leerlingdaling. En was er aandacht voor de subsidieregeling leerlingdaling voortgezet onderwijs  Een oud bestuurder deelde zijn praktijkervaring met krimp en vertelde over drie aanpakken van krimp in verschillende regio’s in de Achterhoek en hoe de samenwerking is opgezet en verlopen. Scholen in Nederland krijgen te maken met krimp. Door samen te werken kunnen besturen dit ondervangen. Samenwerking in de regio wordt veelal geïnitieerd vanuit de besturen. Adviseurs van onze leden kunnen besturen ondersteunen bij vraagstukken rondom veranderkunde en nieuwe onderwijsconcepten. EDventure en de VO raad gaan verder verkennen hoe deze werelden bij elkaar kunnen worden gebracht.

VO-raad en EDventure organiseerde (digitale) bijeenkomst leerlingdaling