Minister Wiersma omarmt Keurmerk Onderwijsontwikkeling

Het prestatieniveau van leerlingen op het gebied van de basisvaardigheden taal en rekenen is al lange tijd reden tot zorg. Daarom kondigde minister Wiersma een masterplan basisvaardigheden aan waarbij scholen gebruik kunnen maken van ondersteuning van basisteams. Uit de beantwoording van de feitelijke vragen van de Tweede Kamer over de OCW-begroting blijkt dat de basisteams in beginsel bestaan uit publieke partijen. Wanneer het nodig is om gebruik te maken van private partijen zal de school geadviseerd worden om met partijen in zee te gaan die voldoen aan het Keurmerk Onderwijsontwikkeling.

Margreet de Vries, directeur-bestuurder Onderwijsontwikkeling Nederland: “Wij zijn van mening dat we de ambities die uit het masterplan basisvaardigheden naar voren komen sneller, beter en duurzamer bereiken door de huidige onderwijsinfrastructuur te versterken, te richten en te reguleren. Het is daarom fijn om te lezen dat de expertise die in onze branche verankerd is wordt gebruikt bij het verbeteren van basisvaardigheden en dat de minister kwaliteitseisen stelt aan externe partners die met scholen mogen samenwerken. Op die manier blijft de onderwijskwaliteit gewaarborgd.”

Onderwijsadviesbureaus werken dagelijks met scholen samen aan het verbeteren van onderwijskwaliteit en het verbeteren van basisvaardigheden. Onderwijsontwikkeling Nederland nodigde de minister daarom uit om kennis te maken met de ondersteuningsstructuur om inzicht te krijgen in hoe de ondersteuning van scholen nu georganiseerd is. In dat kader bezocht de minister basisschool Leyenburg in Den Haag. Deze school startte ruim een jaar geleden, met ondersteuning van een onderwijsadviesbureau, een traject om duurzaam de kwaliteit van de lessen te verbeteren. Minister Wiersma sprak tijdens zijn bezoek met leerlingen, leraren, de schoolleider en onderwijsadviseurs over de verschillende aspecten die van het traject een succes maakten.

Tijdens het werkbezoek nam de minister het Keurmerk Onderwijsontwikkeling in ontvangst en zegde toe met de branche verder in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling en mogelijkheden ervan.

Minister Wiersma omarmt Keurmerk Onderwijsontwikkeling