Helpdesk

Alle betrokken in en rond de school (van ouders tot leraren, van schoolleiders tot beleidsmedewerkers) kunnen op werkdagen van 10.00 tot 14.00 uur gratis bellen met de helpdesk van het NP Onderwijs via 0800 420424 voor vragen over het NP Onderwijs. Ook is het mogelijk voor PO en VO scholen en gemeenten om via dit nummer gratis ondersteuning aan te vragen bij de schoolscan of planvorming. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt Onderwijsontwikkeling Nederland hiervoor onderwijsexperts beschikbaar.

Helpdesk