Ken je Tijdschrift Taal al?

De leden van Onderwijsontwikkeling Nederland werken samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling. In Tijdschrift Taal kun je lezen over de ontwikkeling van taal. Het tijdschrift komt tot stand middels een samenwerking tussen Onderwijsontwikkeling Nederland, LOPON2 en SLO. Het semi-wetenschappelijke tijdschrift heeft als doel de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren. De artikelen zijn gebaseerd op recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én verschaffen op basis daarvan good practices, adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk. In elke editie zijn er maar liefst twee artikelen die gratis gelezen mogen worden. In de laatste editie is dat het artikel ‘Expliciete woordenschatonderwijs voor alle leerlingen’ door Erna van Koeven en Anneke Smits. En: ‘Wanneer groepswerk écht werkt’ door Jan T’Sas. Lees deze artikelen hier.

Mirjam Snel is hoofdredacteur van Tijdschrift Taal: ‘Met heel veel voldoening en enthousiasme werk ik met Vlaamse en Nederlandse redacteuren aan een tijdschrift waar we trots op kunnen zijn. Een tijdschrift waarmee we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Zo bieden wij een platform voor onderwijsdeskundigen om gezamenlijk het onderwijs nog beter te maken.’

Tijdschrift Taal wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Interesse in een abonnement voor jouw school? Klik hier.

Ken je Tijdschrift Taal al?